O pecha kucha

H2 Nadpis

Projekt PechaKucha [pečakuča:] vymysleli a uvedli v život v roce 2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark Dytham, zakladatelé architektonického studia Klein Dytham Architecture.
Jejich záměrem bylo vytvořit prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarných umělců, teoretiků, divadelníků, filmařů a muzikantů na jednom místě v jednom čase v tomto oborovém mixu. Prostor pro mluvení o tom, co je nového, co kdo chystá či již realizoval, o čem přemýšlí, o čem sní...
Protože měli zkušenost jen s architektonickými přednáškami, které velmi často trvají hodiny, hledali, jak zbytečné rozvleklosti zabránit.

A řešení dostalo jméno PechaKucha – japonský výraz pro zvuk konverzace: každý mluvčí si připraví pro svůj výstup 20 obrázků a každý z nich může komentovat na ploše 20 vteřin; 6 minut a 40 vteřin ho tak dělí od nástupu jeho následovníka.
Do světa PechaKucha se můžete vydat na adrese: www.pechakucha.org

Vol. 101 Mar 27, 2013

speaker

Alleys have always garnered a bad image, but Brandon Klayko is out to change that. Brandon provides some great suggestions to most efficiently and safely put the alleyway to better use, and gives some great examples of locations already doing so. read more

Vol. 41
PechaKucha Night
Prague
26/11/2014/20.20

Kino Aero
Biskupcova 31 Praha 3

První PechaKucha Night Prague
se konala 20. února 2007.

Od té doby probíhá pravidelně
pětkrát do roka. Záznamy všech
vystoupení najdete v archivu.

Více o PechaKucha

Facebook
Twitter

A1Architects

První samostatné projekty členů ateliéru A1Architects spadají do roku 2003. V roce 2005 se v Praze začíná formovat studio a kreativní dílna A1Architects, jejíž jádro tvoří Lenka Křemenová a David Maštálka, původně spolužáci z ateliéru architektury s označením A1 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. V letech 05 - 09 spolupracoval na některých projektech v ateliéru Jakub Filip Novák. Od roku 2012 se přidává k týmu další architektka Tereza Schneiderová a od konce roku 2013 také architekt Matěj Žaloudek. Na některých projektech se úzce podílí také grafická designérka, Davidova sestra, Marta Maštálková. www.a1architects.cz

Adéla Fejtková

Šperkařka, studentka posledního ročníku ateliéru K. O. V. Evy Eisler na pražské UMPRUM. Ve své tvorbě si záměrně vybírá náměty, ve kterých se design blíží volnému umění. Ráda tvoří funkční objekty, které mohou být sochou nebo hrou, a šperky, co se nenosí. Na PechaKucha Night představí svou poslední kolekci pokladů The Collectors a možná i něco víc.

Barbora J. Pivoňková, Alena Bartková a Zdenka Švadlenková (Umělec, vila a bazén)

Kniha Umělec, vila a bazén je koncipována jako soubor výpovědí osobností, "které se aktivně účastní dění na současné české umělecké scéně a svým názorem chtěly přispět k debatě o vysokém uměleckém vzdělávání". Výzvu autorek přijalo na padesát osobností české umělecké scény. Tento poměrně vysoký počet příspěvků jen potvrzuje, že stěžejní téma knihy "význam a efektivita uměleckého vzdělávání v současném českém výtvarném prostředí" je velmi aktuální. Autorky Barbora J. Pivoňková, Alena Bartková a Zdenka Švadlenková. Graficky publikaci pojednali Marek Šilpoch a Markéta Steinert, kteří za ni obdrželi cenu Dobrý studenský design v soutěži Národní cena za studentský design 2014. Publikaci vydalo knihkupectví a vydavatelství PageFive. www.pagefive.com

Dita Pepe

Vystudovala fotografii na Slezské univerzitě v Opavě. Od roku 1999 pracuje na svém nejobsáhlejším projektu Autoportréty, který začala jako portrétování sebe sama ve společnosti žen, později ve společnosti mužů a rodiny. Většina fotografií byla pořízena v České republice, další pocházejí z Itálie, Německa, Polska a Jižní Afriky. Ve spolupráci s literární dokumentaristkou Barborou Baronovou vydala knihy Slečny a Měj ráda sama sebe, spolupracují rovněž na projektu Intimita. Nyní společně připravují nový projekt, který bude realizovaný v Japonsku. Je držitelkou mnoha ocenění českých i mezinárodních. www.ditapepe.cz

Filip Pošivač

Vystudoval animaci na pražské UMPRUM, věnuje se ilustraci a loutkovému filmu. V současnosti pracuje ve studiu Jana Baleje Hafanfilm, kde točí animovaný film a pripravuje novou knihu pro děti. www.filipposivac.com

Jakub Jansa

Student ateliéru Supermédií pražské UMPRUM. S vedoucím ateliéru Federicem Díazem nedávno spolupracoval na architektonickém řešení výstavy Karla Malicha v Jízdárně Pražského hradu. Ve svých projektech zkoumá možnosti programování živé entity, generující hmoty, v tomto případě zařízení, které během tisíce let vytvoří jeskynní komplex. Motiv růstu a haptiky v sepětí s činností člověka, se objevuje i v dalších projektech, například “Model", kde pohyb a vítr narážející na tělo je zaznamenán a přenesen na hedvábné plátno. V projektu "Zóna" jsou to rostliny, které reagují na naší přítomnost a stávají se nositelem informace, které zálohují prostřednictvím kresby. (Michal Kindernay) www.jakubjansa.info

Jan Čumlivski

Grafik, typograf, lingvista, zpěvák a spisovatel. Studoval maďarskou filologii a kulturologii na FFUK, animaci a typografii na pražské UMPRUM. Jeho grafické práce byly oceněny v soutěži Nejkrásnější české knihy (2005, 2011). Vydal autorské knihy Kvartira 77 (2004), Ni čest, ni slávu / Weder Ruhm, noch Ehre (2005), Palmáre (2007), Union - Ideální stát (2008), Kolchoz 2047 (2010), Jesus Gym (2010), Střed (2011), Žár (2014). www.cumlivski.com

Jan Jindra

Fotograf. Absolvent FAMU. Pracuje v tematických cyklech: Noční rychlík 1981, Silvestry v hotelu Jalta 1984 – 85, Chalupáři 1987, Přijímač 1988, Odsun sovětských vojsk 1991, New York 1993 – 95, Cesty Franze K. 2002 – 2009, Vnitřní krajiny 2010 - 2014. Mezi léty 1993 a 2002 vytvořil více než 100 titulních stran časopisu Softwarové noviny. V roce 2001 získal v Praze první cenu v soutěži Czech Press Photo v kategorii Věda a technika. Od roku 2002 působí na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 2003 obdržel první cenu v soutěži Canon v Polsku. www.janjindra.cz

Jan Roháč (ROHÁČ STRATIL)

Architekt. Studoval u Emila Přikryla na AVU v Praze a u Imra Vaška na VŠVU v Bratislavě. V roce 2009 založil společně s Bronislavem Stratilem architektonický ateliér ROHÁČ STRATIL. www.rohacstratil.cz

Lukáš Houdek

Ve své umělecké tvorbě se zabývá zejména problematikou identity, nacionalismu a xenofobie nebo tématem poválečného vysídlení Němců a proměnám českého pohraničí. V poslední době svými projekty čím dál častěji vystupuje z galerijního prostoru a intervenuje do prostředí (nejen) českých měst, kde se jejich prostřednictvím snaží komunikovat témata, která se jich bezprostředně týkají.

Mario Chromý

Vizuální umělec pocházející z Bratislavy, v současnosti žijící a pracující v Praze. Studoval na AVU v Praze pod vedením Miloše Šejna, Jiřího Davida a Vladimíra Skrepla. V roce 2003 se stal laureátem Ceny Oskára Čepana, slovenské obdoby Ceny Jindřicha Chalupeckého. Ve své tvorbě převážně ironicky komentuje současné sociální a politická témata. Vyjadřuje se formou prostorových instalací, ale taky malbou a videoartem. www.mariochromy.com

Roman Štětina

Ve své tvorbě citlivě propojuje zájem o zvuk a mluvené slovo, zejména ve vztahu k rozhlasovému, popřípadě televiznímu vysílání, a silnou vizuální stránku s ním spojených předmětů či situací, které zachycuje prostřednictvím videa, instalace, audiovizuálních intervencí a dalších médií. Štětina je laureátem ESSL Award z roku 2011 a finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 2014. Vedle fyzické stránky objektů, které jsou tak či onak spojeny se zvukem, ho zajímá jazyk a sdělení, jeho mediální přenos a možnosti jeho manipulace. Už v poměrně raných pracích autor intervenoval do televizního či rozhlasového vysílání (například Noktoruno, 2009 – 10), zasahoval do nalezeného filmového materiálu, aby vytvořil fiktivní dialog (Povídání o umění, 2012) či naopak umocnil napětí snímku vyjmutím takřka veškerého mluveného projevu (Vrah skrývá tvar, 2010). V nejnovějších videích Štětina inscenuje osobnosti spojené s nahráváním mluveného slova ať už po technické (Jazykolam, 2014) či rétorické (Přednáška, 2014) stránce do situací, které tematizují vztah smysluplnosti výpovědi a přeřeknutí, či chyby. (Karina Pfeiffer Kottová) www.romanstetina.com

Tereza Říčanová

Autorka dětských knih (Baobab), které píše a maluje temperami. Žije na venkovském statku na Vysočině, v oblasti nemilosrdných zim. Posledních dvacet let se snaží vychovávat/uživit pět dětí, hospodařit a malovat. Pracovala například jako učitelka grafických technik v Jihlavě či jako obsluha 3D scanneru v pelhřimovském muzeu. Miluje cestování, plavání, osamělou turistiku, víno a možnost tvořit. www.ilustratori.net www.baobab-books.net

Zdeněk Daněk

Malíř. Amatérský vlastenec. Magický realista. Animátor. Burianolog. Ekologický aktivista. V malbě vychází z realistické tradice Mařákovy školy. Věnuje se české krajině a vztahu člověka k přírodě. Malířsky dokumentuje převážně okolí svého rodiště na Pardubicku. Zpracovává krajinu v různých polohách přes malbu, práci se současnými médii, animace a videa. Má „ateliér v lese“ a obrazy maluje přímo v krajině. Je přitahován dokonalostí. Studoval na AVU i VŠUP malbu a animaci. V minulosti člen skupin Deep Emotion, Rekreace a hudební skupiny Rowná ZÁda. Figuroval na výstavách malby Perfect Tense na Pražském hradě, Nová trpělivost v Mánesu, Druhá příroda v Pardubicích, atd. V současnosti je přispěvatelem umělecké platformy REPREZENTACE. http://zdenekdanek.net http://zdenekdanek.blogspot.cz/ https://www.youtube.com/user/zdendanzdendan

Vyberte si z archivu

Rozšířené hledání

Náhodně z archivu

Vstoupit do archivu
Přehrát

Vol. 2 20/4/2007

Otakar Dušek

Absolvent atelieru písma a typografie pražské VŠUP. Již během vysokoškolského studia se začal věnovat navrhování medailí…

Přehrát

Vol. 14 16/9/2009

Martin Mareček (Auto*Mat)

Vystudoval Katedru dokumentu pražské FAMU, na které od roku 2003 vede Dílnu I. ročníku. Byl u zrodu několika aktivit: Je…

Přehrát

Vol. 10 18/11/2008

Tomáš Prokůpek

Přehrát

Vol. 10 18/11/2008

Adam Gebrian

Přehrát

Vol. 16 17/2/2010

Osamu Okamura

*1973. Šéfredaktor architektonického dvouměsíčníku Era 21, který se zaměřuje na středoevropskou architektonickou scénu, …

Přehrát

Vol. 16 17/2/2010

Petr Hájek

*1970. Absolvoval FA ČVUT v Praze v ateliéru Aleny Šrámkové a poté Školu architektury Emila Přikryla na pražské AVU. V r…

PechaKucha Night
devised and shared by

Dramaturgie PKNP:
Jana Kostelecká
Adam Gebrian
Jan H. Vitvar
Cyril Říha
Alan Záruba
Petr Babák

Projekt PechaKucha [pečakuča:] vymysleli a uvedli v život v roce 2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark Dytham, zakladatelé architektonického studia Klein Dytham Architecture.

Jejich záměrem bylo vytvořit prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarných umělců, teoretiků, divadelníků, filmařů a muzikantů na jednom místě v jednom čase v tomto oborovém mixu. Prostor pro mluvení o tom, co je nového, co kdo chystá či již realizoval, o čem přemýšlí, o čem sní...

Protože měli zkušenost jen s architektonickými přednáškami, které velmi často trvají hodiny, hledali, jak zbytečné rozvleklosti zabránit. A řešení dostalo jméno PechaKucha – japonský výraz pro zvuk konverzace: každý mluvčí si připraví pro svůj výstup 20 obrázků a každý z nich může komentovat na ploše 20 vteřin; 6 minut a 40 vteřin ho tak dělí od nástupu jeho následovníka.

Do světa PechaKucha se můžete vydat na adrese: www.pechakucha.org

Přihlásit se k odběru novinek

Odeslat
Prosím opravte chybně zadanou adresu
Děkujeme

Tweety

@pechakucha

“It’s like living in a cute, compact, clay cocoon.” http://t.co/jbq0TKb5qI http://t.co/dDvYaiMwzy

@pechakucha

Most surfboards at their core utilise foam, but this man makes his from California Redwood. http://t.co/UkBbYsNn9D http://t.co/iiRkQis0MU

@pechakucha

“We are nothing until we enact our destiny by doing something.” http://t.co/4seA1kGPiE http://t.co/CUaHiiiKHY

@pechakucha

“If you’re going to talk about life, it makes sense to reference death.” http://t.co/VhGbo1ToQv #photography http://t.co/u07czjM1Bm

Partner

Podpora

Mediální partneři