O pecha kucha

H2 Nadpis

Projekt PechaKucha [pečakuča:] vymysleli a uvedli v život v roce 2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark Dytham, zakladatelé architektonického studia Klein Dytham Architecture.
Jejich záměrem bylo vytvořit prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarných umělců, teoretiků, divadelníků, filmařů a muzikantů na jednom místě v jednom čase v tomto oborovém mixu. Prostor pro mluvení o tom, co je nového, co kdo chystá či již realizoval, o čem přemýšlí, o čem sní...
Protože měli zkušenost jen s architektonickými přednáškami, které velmi často trvají hodiny, hledali, jak zbytečné rozvleklosti zabránit.

A řešení dostalo jméno PechaKucha – japonský výraz pro zvuk konverzace: každý mluvčí si připraví pro svůj výstup 20 obrázků a každý z nich může komentovat na ploše 20 vteřin; 6 minut a 40 vteřin ho tak dělí od nástupu jeho následovníka.
Do světa PechaKucha se můžete vydat na adrese: www.pechakucha.org

Vol. 101 Mar 27, 2013

speaker

Alleys have always garnered a bad image, but Brandon Klayko is out to change that. Brandon provides some great suggestions to most efficiently and safely put the alleyway to better use, and gives some great examples of locations already doing so. read more

Vol. 53
PechaKucha Night
Prague
26/04/2017/19.20

Kino Aero
Biskupcova 31 Praha 3

 

Záznamy všech vystoupení najdete v archivu.

Více o PechaKucha

Facebook
Twitter

Aleš Lapka a Jana Zoubková (ADR)

Architektonický ateliér ADR založili v roce 1996 Petr Kolář a Aleš Lapka. Na PK představí A. L. společně se spoluautorkou J. Z. projekt rekonstrukce a dostavby Javornické palírny: ovoce, sad, dřevo a vápenná bílá... http://www.adr.cz

Jakub Gajdošík

"Četl jste to?" zeptal se Karras. Ten druhý zavrtěl hlavou. "Ne, nečetl. Měl bych?" "Já nevím. Právě jsem to dočetl a nejsem si tak úplně jistý, že jsem to pochopil," lhal Karras. Exorcista - William P. Blatty, 1971 (trans. by H. P. 1992) J. G. je absolventem ateliéru malby na AVU a věnuje se komiksu a volné tvorbě. http://www.kkdtrooper.tumblr.com

Jiří Pelcl

Je významnou osobností působící na poli designu. Je profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde v letech 2002-2005 působil jako rektor. Vedle praktické návrhářské činnosti pro průmyslovou výrobu se zabývá teorií designu, přednáší na domácích a zahraničních vysokých školách, publikuje.Za svoji designérskou činnost získal řadu ocenění doma i v cizině. Jeho práce jsou zastoupeny ve stálých sbírkách designu předních evropských muzeí, nejnověji v MoMA, Muzeu moderního umění v New Yorku. www.pelcl.cz

Judita Císařová, Miloš Hroch a Petr Bláha (Crook/Křivák)

„Walk through, become your own media.“ přečetli jsme si v zinu balkánského fotografa a skejťáka Sergeje Vutuce a v roce 2014 založili vlastní časopis. Pojmenovali jsme ho Crook nebo Křivák, na tom se pořád nemůžeme shodnout. Shodneme se ale: 1) že v něm nechceme reklamu, 2) že skateboarding je spojený s právem na město, 3) že skejt není jenom pro kluky a 4) že chceme propojovat ty části skejtové a hudební scény, pro které není DIY marketingová nálepka. Psali jsme o betonování prvního skateparku v Barmě nebo mezi osadami za pražským Edenem, o Klinice a kapelách, co máme rádi. Vydali jsme zatím 2 kazety, 4 čísla a při křtech spálili tolik časopisů, až jsme skoro vyhořeli. http://crook.cz

Kristina Fišerová

Grafická designérka rozličných schopností, věnující se všemu, co je v oboru podstatné. Vystudovala VŠUP v Praze, v současné době působí jako vedoucí ateliéru grafického designu na Fakultě designu a umění na Západočeské univerzitě. Autorka vizuálních stylů (např. ČVUT v Praze), upravuje knihy, věnuje se autorským plakátům, kterými apeluje na nízké pudy. Jednou z jejích profesních zálib je zobrazování komických střetů nezvedeného dítěte civilizace a jeho moudré matky přírody. http://www.fiseroweb.cz

Matyáš Kracík

Architekt a památkář. Zabývá se pražskou architekturou vzniklou v druhé polovině 20. století. Příspěvěk nastíní problematiku památkové ochrany těchto staveb. Budou představeny budovy, které měly to štěstí a byly prohlášeny za kulturní památku, ale i hodnotné, které to štěstí neměly a podléhají radikálním přestavbám či jsou demolovány aby ustoupily komerčním developerským projektům.

Miroslav a Zdeněk Chmelovi (Chmel architekti)

Během studia i praxe se setkali s rozdílnými prostředími, inspiracemi a měřítky v různých fázích navrhování. Ať už šlo o továrnu na bonbóny ve Švýcarsku nebo školní projekt na severu Čech, při práci na projektech vždy používali jako nástroj navrhování architektonické modely. Model jako fyzický objekt, který umožňuje porozumět složitým problémům jejich zjednodušením a který umožňuje zkoumání jednotlivých kategorií vnímání jako jsou měřítko, proporce, struktura či světlo v jejich fyzické přítomnosti. Tyto metody je posouvají vždy o krůček blíže k pochopení toho, jak budou fungovat projekty v realitě. http://www.chmel-architekti.cz

Nikola Hoření

Vystudovala UMPRUM v Praze v ateliérech tvorby písma a typografie a ilustrace a grafiky. Ráda kreslí a zkouší různé techniky, její favorit je kresba tuší nebo barevnými mastnými pastely. Ilustrovala knihy pro Maťu, Host, Volvox Globator a Meander. V roce 2015 vyšel v nakladatelství Take take take její autorský komiks The School Trip o oživlé noční můře na výletu se školkou a roku 2016 v nakladatelství Bylo nebylo „hýbací“ autorská kniha Kéž by aneb Kniha tužeb.

Ondřej Nezbeda

Původní profesí učitel biologie a tělesné výchovy. Dva roky pracoval jako meteorologický pozorovatel na observatoři na Milešovce v Českém středohoří. Věnuje se hlavně přírodním vědám a literatuře. Je členem redakce časopisu Respekt. V roce 2016 mu v nakladatelství Paseka vyšla kniha Průvodce smrtelníka / Prakticky o posledních věcech člověka.

Petr Borkovec

Pracoval jako redaktor revue Souvislosti, Nakladatelství Lidové noviny, Lidových novin, Literárních novin. V současnosti pracuje jako dramaturg café Fra a redaktor nakladatelství Fra. Od roku 1990 vydal patnáct knih básní, próz a textů pro děti. Zatím posledními knihami jsou básnická sbírka Wernisch (2015), básně pro děti O čem sní (2016) a krátké eseje Rozvláčná vyjádření radosti (2016). Jeho sbírky a knižní soubory vyšly v Německu, Rakousku, Anglii a Itálii. Překládal poezii Vladislava Chodaseviče, Vladimira Nabokova, Jevgenije Rejna, Josifa Brodského aj. S Matyášem Havrdou přeložil Sofoklova Krále Oidipa a Aischylovu Oresteiu.

Štěpánka Chlumská (NG) a Jana Vahalíková (Marvil)

Š. Ch. je historička umění, kurátorka Sbírky starého umění Národní galerie v Praze, se specializací na středověké a raně renesanční umění v Čechách. J. V. je grafická designérka, členka studia Marvil, která se kromě navrhování vizuální identity pro různé klienty věnuje také knižní úpravě, úpravě katalogů a výstavní grafice. Společně představí grantem EHP podpořený projekt revitalizace kláštera sv. Anežky České, v jehož rámci se poprvé podařilo zpřístupnit bývalé klášterní zahrady. Součástí projektu byly stavební a sadovnické práce, na které navázala realizace nových venkovních a interiérových expozic (venkovní sochařská zahrada, lapidárium ad.). http://ngprague.cz/anezsky-klaster-a-fondy-ehp-1

Zuzana Šrámková

Muzika, ať už živě nebo z jukeboxu, levný chlast úplně všude a na kocák večerka. V Ostravě večer můžeš potkat jak lásku života, tak i pěst na solar. Z. Š. se před několika lety přestěhovala do jedné z takzvaně vyloučených lokalit v centru Ostravy, totiž na ulici s příznačným názvem Spodní. Nevedla ji sem ani tak touha po dobrodružství či sociální cítění, jako spíš snaha „ušetřit prachy na víno“, jak sama říká. Postupem času zde ale jaksi mimochodem začala vznikat komunita umělců, hudebníků a „náhodných kolemjdoucích“. A právě život tohoto pestrého společenství, plný večírků, koncertů, alkoholu, ale i laskavosti, otevřenosti a mezilidských vztahů zaznamenává.

Vyberte si z archivu

Rozšířené hledání

Náhodně z archivu

Vstoupit do archivu
Přehrát

Vol. 33 24/4/2013

Jakub Plachý

Absolvent atelieru ilustrace a grafiky Juraje Horvátha na VŠUP v Praze. Zabývá se kresbou, ilustrací, grafikou a komikse…

Přehrát

Vol. 19 15/9/2010

Janek Rous a Jan Trejbal (Nová vesnickost)

Pracují s různými žánry a nástroji na pomezí sochařství, architektury, terénního výzkumu, antropologie, performance, kon…

Přehrát

Vol. 46 25/11/2015

Klára Makovcová a Pavlína Macháčková (MMM-architekti)

Potkaly se při přijímačkách na FA ČVUT. Po dopoledním programu talentových zkoušek spolu zašly na oběd. O čtyři měsíce p…

Přehrát

Vol. 16 17/2/2010

Benjamin Brádňanský a Víto Halada (N/A)

n/a is not allocated. It exists between the academic and the praxis. n/a is no answer. There are no correct results; t…

Přehrát

Vol. 22 20/4/2011

Jindřich Vybíral (VŠUP)

Vedoucí katedry Dějin umění a estetiky na VŠUP v Praze. Tématem jeho zájmu ve vědecko-výzkumné činnosti je česká a střed…

Přehrát

Vol. 8 18/6/2008

Vladimír Strejček a Jarin Němeček (DRAWetc.)

DRAWetc. je kreativní arteliér se specializicí na realistické airbrushe, ilustrace, storyboardy, komiks, animace, nová m…

PechaKucha Night
devised and shared by

Dramaturgie PKNP:
Jana Kostelecká
Adam Gebrian
Jan H. Vitvar
Cyril Říha
Alan Záruba
Petr Babák
Tomáš Luňák

Projekt PechaKucha [pečakuča:] vymysleli a uvedli v život v roce 2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark Dytham, zakladatelé architektonického studia Klein Dytham Architecture.

Jejich záměrem bylo vytvořit prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarných umělců, teoretiků, divadelníků, filmařů a muzikantů na jednom místě v jednom čase v tomto oborovém mixu. Prostor pro mluvení o tom, co je nového, co kdo chystá či již realizoval, o čem přemýšlí, o čem sní...

Protože měli zkušenost jen s architektonickými přednáškami, které velmi často trvají hodiny, hledali, jak zbytečné rozvleklosti zabránit. A řešení dostalo jméno PechaKucha – japonský výraz pro zvuk konverzace: každý mluvčí si připraví pro svůj výstup 20 obrázků a každý z nich může komentovat na ploše 20 vteřin; 6 minut a 40 vteřin ho tak dělí od nástupu jeho následovníka.

Do světa PechaKucha se můžete vydat na adrese: www.pechakucha.org

Přihlásit se k odběru novinek

Odeslat
Prosím opravte chybně zadanou adresu
Děkujeme

Hlavní partner

Podpora

Mediální partneři